Politik

Feministisk förändring för ett hållbart och jämlikt Uppsala

Feministiskt initiativ ställer upp i riksdagsvalet, samt i valet till Uppsala kommunfullmäktige år 2010. Vi är ett nytänkande parti i ett politiskt landskap där de etablerade partierna inte förmår minska könsdiskriminering, rasism, homofobi och otillgänglighet.

Feminism för oss betyder mänskliga rättigheter, antidiskriminering och global solidaritet och med det menar vi en politik som sätter människors lika värde, klimathänsyn och social och ekonomisk rättvisa i fokus. Det innebär att vi måste vi omfördela makt och resurser. När Feministiskt initiativ blir invalt i Uppsala kommunfullmäktige kommer vi att kräva konsekvensanalyser av alla kommunens beslut utifrån ett genus-, antirasism-, hbt- och tillgänglighets- perspektiv.

Om du funderar på att rösta på oss ska du veta att du inte är ensam om att tycka att det behövs mer feminism i politiken. I EU-valet fick vi 3,38 procent av rösterna i Uppsala, ett resultat som skulle räcka för att få in oss i kommunfullmäktige.


Dessa frågor vill vi driva i Uppsala kommun:

Jämställda löner:

Kvinnor tjänar i snitt 4 700 kr mindre i månaden än män på en heltidstjänst i dagens Sverige. Varje år saknas det alltså över 70 miljarder i kvinnornas lönekuvert, om kvinnor ska ha lika lön som män. Kvinnors lönearbete värderas lägre än mäns. Vi anser att samhället ska upphöra med att lönediskriminera halva befolkningen.

Arbete med barn, gamla och sjuka måste uppvärderas. I Uppsala vill vi höja kvinnors löner genom att höja lönerna i kvinnodominerade yrken inom kommunen. Vi kommer att finansiera detta genom en omfördelning i kommunbudgeten eller höjd kommunalskatt.


En jämställd skola och förskola:

Vi vill att barn och ungdomar ska få utvecklas som individer, inte definieras enbart utifrån sin könstillhörighet. Vi vill motverka hämmande könsroller genom att införa en utbildning respektive fortbildning i genuspedagogik för kommunens förskole-, grundskole- och gymnasielärare.


6 timmars arbetsdag

Produktion och arbete ska vara till för människor – för att möjliggöra, underlätta och stimulera våra liv, inte slita ut och förstöra oss. Många, främst kvinnor inom vård och omsorg, sliter idag ut sig fysiskt och psykiskt, och har begränsad fritid och utrymme för att delta i demokratiska beslut som rör fördelningen av samhällets resurser. Samtidigt finns det andra som mår dåligt för att de går utan arbete. 40-timmarsveckan förutsätter ett samhälle där kvinnor jobbar deltid för att ta hand om hem, barn och gamla. En daglig arbetstidsförkortning till 6 timmar i kommunen omfördelar så att stressen och ohälsan minskar, samtidigt som det blir lättare att kombinera yrkesarbete med samhällsengagemang, föräldraskap och fritid. Arbetet kan också fördelas på fler människor, inte minst viktigt i tider av stor arbetslöshet bland ungdomar.


Gratis kollektivtrafik och bilfri innerstad

Genom att göra kollektivtrafiken gratis och tillgänglig för alla vill Feministiskt initiativ verka för ett grönare men också öppnare och rättvisare Uppsala. Utsläpp från den växande bilismen är ett av de största bidragen till klimathotet och fattiga kvinnor i tredje världen är de som drabbas hårdast av klimatförändringarna. Kvinnor, ungdomar och arbetarklassen är de som är mest beroende av kollektivtrafiken. Administrationen av biljetter är så dyr att kommunen knappast tjänar på det! Rullstolar och barnvagnar ska kunna åka kollektivt, och cykel, gång, och rullstol ska prioriteras över bilen i stadsplaneringen.


Mer resurser till tjej- och kvinnojourer och papperslösa kvinnors skydd

Ett ökad stöd till tjej- och kvinnojourer i Uppsala handlar om allas rätt till säkerhet och ett liv fritt från våld. För människor som utsätts för våld i nära relationer är skyddat boende en fråga om liv eller död. Tjej- och kvinnojourerna arbetar idag under tuffa förhållanden, ofta helt ideellt och med knappa resurser, och papperslösa kvinnor är de som blir mest lidande. Kvinnojourerna får idag ingen ersättning för att ta emot papperslösa kvinnor eftersom de behöver de fyra sista siffrorna i personnumret att uppge till socialtjänsten för att få resurser. Fi kräver att kommunen avsätter pengar för detta. Papperslösa kvinnor är särskilt utsatta för våld och övergrepp då de saknar möjlighet att söka skydd hos polis eller få sitt fall prövat av domstol då de riskerar att bli utvisade vid kontakten med polisen.


Höj skatten!

Fi kan inte acceptera de sänkningar av skatten som den borgerliga alliansen har genomfört och de medföljande nedskärningarna inom vård, skola och omsorg de inneburit. När inte ens de rödgröna förmår föreslå skattehöjningar som krävs för en fungerande välfärd, står Fi rakryggat för att skatterna ska höjas för att bekosta en bra skola, vård och omsorg för alla. För att ett rättvisare samhälle ska bli möjligt måste vi omfördela makt och resurser. Skatterna handlar om att kompensera och motverka historiska privilegier i form av utbildning, hälsa, och arbete som på grund av könsförtryck, rasism, homofobi och diskriminering av funktionshindrade fördelas ojämlikt mellan människor.


Övriga frågor vi vill driva i Uppsala kommun:

Avskaffa vårdnadsbidraget

Mer resurser till flyktingmottagandet

En kultur och idrott för ALLA

En bilfri innerstad

Jämställd representation i kommunala bolagsstyrelser

Kvälls- och nattöppna förskolor

Annonser
  1. Inga kommentarer ännu.
  1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: